PORTOFOLIO

EZtudia
Manufuture ITENAS Bandung
PJ. PERSISTRI Jawa Barat
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung
BNN Kota Bandung
UNPAD Bandung
Badak LNG dan ComLabs ITB
Blocknote SEAMEO QITEP in Science

INFO

BLOG